Skadeanmälan bilglas

Skadeorsak
Skademoment

Denna skadeanmälan används som underlag till faktura/skadeanmälan från Olofsson Bil till ovan angivet försäkringsbolag.