Så fungerar bonus-malus

Hur planerar företagskunder inför bonus-malus?

Höjd fordonskatt vid halvårsskiftet

Den 1 juli 2018 införs ett nytt system till fordonskatt – bonus-malus. För tjänstebilar med ett CO2-utsläpp på 120g/km innebär detta en ökning på 1852 kr i fordonskatt per år. För företag med stora fordonsflottor kan totalkostnaden för bilar registrerade efter 1 juli 2018 således bli avsevärt mycket högre.

Bonus­-malus, som på latin betyder ”bra dåligt”, innebär att de fordon som har låga CO2-utsläpp får bonus, medan de med högre CO2-utsläpp får malus, dvs högre skatt. En bil med CO2 ­utsläpp på 140 g/km får en ökad kostnad för företaget på 5 150 kr och kostnaden för föraren ökar med 2 502 kr per år (netto med 50% i marginalskatt).

I samband med införandet av bonus­-malus tar man bort dagens miljöbilsdefinition. Detta innebär att de bilar som idag är skattebefriade enligt miljöbilsdefinitionen försvinner och terminologin miljöbil tas bort. Per den 1 juli 2018 lyfts även vägskatten in i förmånsberäkningen vilket medför en ökad kostnad även för föraren.

Kort om införandet av bonus-malus:

  • Ikraftträdande 1 juli 2018
  • Berör personbilar klass 1 och 2 (husbilar), lätta lastbilar och lätta bussar satta i trafik från och med 1 juli 2018
  • Fordonets CO2-utsläpp grundas på EUs gamla körcykel, NEDC, under en övergångsperiod
  • Från och med 1 januari 2020 beräknas fordonsskatten enligt EUs nya körcykel WLTP

 

Bonus-malus för dig som privatperson

Läs mer om bonus-malus för privatpersoner

Företag och Tjänstebilsförare Exempelbil diesel
CO2 : 120g/km
Listpris: 341.000kr
Exempelbil diesel
CO2 : 140g/km
Listpris: 341.000 kr
Förmånsvärde – 1 jan 2018 46.300 (3 858 /mån) 46.300 (3 858 /mån)
Förmånsvärde – 1 juli 2018 49.400 (4 117 /mån) 51.300 (4 275 /mån)
Sociala avgifter – 1 jan 2018 1.212 /mån 1.212 /mån
Sociala avgifter – 1 juli 2018 1.294 /mån 1.343 /mån
Fordonskatt – 1 jan 2018 1.572 /år 2.615 /år
Fordonskatt – 1 juli 2018 4.282 /år 6.193 /år
Total ökning efter 1 juli 2018 – Företag 3.694 /år 5.150 /år
Total ökning efter 1 juli 2018 – Förare 3.108 /år 5.004 /år

Fler och fler kundfrågor om skattehöjningen

Medierna har börjat att rapportera alltmer om bonus­-malus och Vi får fler och fler frågor om detta. Många kunder känner sig fortfarande dåligt informerade om vilka effekter den nya fordonsskatten får eller när den införs.

Fordon som registreras innan den 1 juli 2018 beskattas enligt nuvarande system. Det är troligt att många kunder vill göra en planerad förnyelse av befintlig fordonsflotta med leverans strax innan den 1 juli. Därmed finns stor risk för flaskhalsar och långa leveranstider under andra kvartalet. Förnyelsen av flottan behöver därför planeras med god framförhållning.

 

Hjälp kunderna att ha framförhållning

Vi välkomnar bonus-­malus­systemet som innebär långsiktiga och tydliga regler som gynnar miljövänliga bilar. Bonus­-malus underlättar försäljningen av bland annat elbilar och laddhybrider.

När stora förändringar sker av skatter och andra regler som påverkar våra kunder är det viktigt att vi i god tid informerar kunderna om effekterna. Genom att informera om bonus-­malus kan vi stödja kunderna att ta rätt beslut genom att räkna på olika alternativ och val till förnyelsen av bilflottan i god tid.

För att säkerställa registrering innan den 1 juli behöver beställningar göras senast under januari 2018.

Så här fungerar bonus-malus:

1. Malus: För bensin- och dieseldrivna fordon tas en förhöjd fordonsskatt (malus) ut under de tre första åren från det att fordonet blir skattepliktigt för första gången. För koldioxidutsläpp tas en skatt ut med 82 kronor per gram mellan 95 och 140 gram per kilometer. Över 140 gram är skatten 107 kronor per gram. Från och med år fyra är skatten 22 kronor per gram över 111 gram.

2. Bränslefaktorn för nya dieselfordon ersätts med ett bränsletillägg på 13,52 kronor per gram.

3. Miljötillägget för dieselfordon på 250 kronor behålls.

4. Bonus: Den femåriga skattebefrielsen för nya bilar tas bort och istället införs en bonus. Bonusen går från 60.000 kronor, gäller bilar med noll-utsläpp, linjärt ner till 10.000 kronor för bilar som släpper ut 60 gram. Vidare är kravet att bonus får medges med ett belopp som högst motsvarar 25 procent av bilens nypris. Gasbilar erhåller en bonus på 10.000 kronor. Idag får dessa bilar inte ta del av supermiljöbilspremien.

5. Fordon som kan drivas med alternativa drivmedel, som E85 (etanol) och fordonsgas (blandning av biogas och naturgas) får ingen förhöjd fordonsskatt.

Så mycket dyrare blir transportbilen

Se jämförelsediagram mellan olika märken

Peter Jakobsson

Jag hjälper dig med alla dina frågor om tjänstebilar eller företagsköp

Charlie Aldenstam

Jag hjälper dig med alla dina frågor om tjänstebilar eller företagsköp

Presentation bonus-malus BIL Sweden