Med passion för precision

Att ha resurserna samlade i ett och samma hus har många fördelar. I vår skadeverkstad har vi den utrustning som krävs för att kunna reparera alla skador. Vi är certifierade skadespecialister med mångårig erfarenhet och gedigen utbildning – och vi tränar kontinuerligt för att fortsätta vara i branschens toppskikt. Våra verktyg och våra tillbehör är noga utvalda och de fyller bilmärkenas högt ställda krav. I skadehanteringsprocessen, som ofta handlar om försäkringsfrågor, kan det ibland ta lite tid för att få ordning på helheten. Skador ska dokumenteras och rapporteras. Sedan ska reservdelar sökas, mekanik ska skruvas och plåt ska bankas och lackas. Det är många moment, men vi gör allt för att respektive åtgärd ska löpa på så smidigt och snabbt som möjligt – utan att försaka kvalitén. DOKUMENTERAD PROCESS Innan vi tvättar och levererar bilen gör vi kvalitetskontroll, där vi säkerställer att reparationen följt alla ställda krav. Samtliga arbetsmoment utförs enligt tillverkarens anvisningar och varje steg dokumenteras och arkiveras. Utöver egna genomgångar gör också försäkringsbolagen kontroller hos oss. Vi köper även kvalitetskontroller via Dekra.

Utmärkelse som förpliktigar

Olofsson Bil har satsat mycket på sitt skadecenter – och utgör idag en av Sveriges tre största skadespecialister, enligt Volkswagen Group Sverige. Tillsammans med starka revisionsresultat och höga betyg i Trafikförsäkringsföreningens verkstadskontroller, har företaget tilldelats detta hederspris.

Dokumenterad kvalitet

Som certifierad skadespecialist följer Olofsson Bil Volkswagens krav i hela arbetsprocessen. Förutom högt ställda utbildningsplaner och reparationer med hjälp av senaste teknik, ska endast föreskrivna verktyg och originaldelar användas. Interna kvalitetsprogram och externa kvalitetskontroller säkerställer arbetets slutresultat. Därmed fortsätter också bilens garantier att gälla – den förblir säker och det framtida andrahandsvärdet tryggas.