Fordonslyft
Tillbaka

Hållbar motorbransch

vägen till en bred och hållbar utbildningsrepertoar
Olofsson Bil

Hållbar motorbransch

vägen till en bred och hållbar utbildningsrepertoar
15/02/2021
Truck, arbetsmiljö och ledarskap är några exempel ur den breda och varierade utbildningsrepertoar som Olofsson Bil har erbjudit sina anställda via projektet Hållbar motorbransch. Möjligheten att både få utveckla skräddarsydda upplägg och utbilda sig brett har gett Olofsson Bils anställda oerhört mycket. Läs intervjun med personalchef Maud Jacobsson och arbetsmiljöchef Stig Nystedt där de berättar om betydelsen av utbildningsprojektet Hållbar motorbransch.  
Kompetensutveckling ger en attraktiv arbetsplats

Kompetensutveckling ger en attraktiv arbetsplats

Maud och Stig beskriver att utbildningarna via Hållbar motorbransch bidrar till att skapa en mer attraktiv arbetsplats, eftersom vi har möjlighet att erbjuda våra anställda en bred och varierande kompetensutveckling genom projektet. I längden bidrar deltagandet i projektet även till att skapa en arbetsplats som känns både säkrare och trevligare, genom att öka fokus på viktiga frågor såsom riskhantering, underhåll och arbetsmiljö.

En bred kompetensutveckling

Kan direkt säga att vi aldrig hade utbildat såhär brett och så här många om vi inte fått vara med i detta projekt.

Maud Jacobsson Personalchef Olofsson Bil

Skräddarsydd utbildning

Skräddarsydd utbildning

Vi har till och med utvecklat en egen utbildning för området fordonslyftar tillsammans med Hållbar motorbransch. Mottagandet bland medarbetarna har varit positivt, och flera anställda upplever idag en ökad medvetenhet kring viktiga frågor såsom risker, skötsel och underhåll.

Att hålla en dialog kring de anställdas upplevelser, har lett till att konceptet har fortsatt att utvecklas för att skapa en så givande utbildning som möjligt berättar Maud och Stig. Det framkom till exempel att åtta timmar var för långt, och att flera hade förväntat sig mer praktiska inslag. Vi är säkra på att vi kan få ner tiden på utbildningen, och lägga in mer praktik också. Vi utbildar ju oss själva under utbildningens gång och inser att det alltid går att göra mer.

En säkrare arbetsplats och en positiv upplevelse

En säkrare arbetsplats och en positiv upplevelse

Vi säkrar arbetsplatsen på ett helt annat sätt idag och har därmed blivit bättre på att minimera incidenter. Vi pratar också arbetsmiljö på ett helt annat sätt, idag är medarbetarna mer bekväma med det och ämnet har blivit vardag. Det är så viktigt att vi som arbetsgivare tar vårt ansvar för en bättre arbetsmiljö och att öka medvetenheten hos den egna personalen. Sammanfattningsvis ser Maud och Stig att deras deltagande i projektet Hållbar motorbransch har varit en positiv upplevelse

Om Hållbar motorbransch

Projektet heter Hållbar Motorbransch och syftet med projektet är att anställda ska stärka sin kompetens på arbetsmarknaden och i samhället samt att deltagande företag genom insatser som förbättrad arbetsorganisation, arbetsmiljöriktade insatser, kompetensutveckling i jämställdhet, likabehandling och tillgänglighet skapar en hållbar motorbransch. Insatserna syftar till att stärka de deltagande företagen att bättre möta framtida utmaningar inom branschen och viljan att rekrytera mångfald. Projektet ska bidra till ett hållbart arbetsliv för alla anställda i de deltagande företagen.

Missa inte en uppdatering

Prenumerera på vårt nyhetsbrev