olofsson_bil

Integritetspolicy

Cookies på vår hemsida.

Vad är GDPR?

Den 25:e maj 2018 trädde EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR i kraft.

GDPR ställer högre krav på hur vi som företag behandlar dina personuppgifter och ger dig större möjligheter att påverka vår hantering av dessa.

Vad innebär GDPR för dig som kund?

I korthet har du rätt till:

  • mer utförlig information om hur vi behandlar dina personuppgifter
  • begära utdrag av de personuppgifter vi lagrat om dig
  • möjligheten att rätta, radera eller anonymisera alla eller delar av dina personuppgifter
  • motsäga dig viss behandling som vi utför, till exempel för direktmarknadsföring

Hur kan du begära ut personuppgifter vi behandlar?

Fyll i nedan formulär så återkopplar vi till dig med ett utdrag inom 30 dagar.