Vill du göra en skadeanmälan?

Fyll i dina uppgifter här, så går det snabbare. Skadeanmälan bilglas

Din bil förtjänar några riktiga glasproffs!

Med hjälp av våra skadetekniker och glasmästare får du många ögon som kan granska och åtgärda skador på din bil. Vi lämnar alltid kompletta kostnadsförslag och vi reparerar hellre, än att byta ut. Ofta för att kunna hålla ned kostnaderna för dig, men också för att reparation och återanvändning är bättre för miljön.

Högsta kvalitet även i limning och montage

Helheten är extra viktig när det gäller framrutan, eftersom den är en bärande del av bilens kaross. Som auktoriserat bilglasmästeri kan du vara trygg i att vi arbetar efter högt ställda kvalitetskrav – och att vi bara använder de originaldelar som skräddarsytts för respektive märke.

När är det dags att byta vindruta?

Stenskott och partiklar i luften är några av de faktorer som påverkar din vindruta och som med tiden sliter ut den. Studier hos Statens Väg- & Transportforskningsinstitut har visat att slitage på bilars vindrutor ger nedsatt sikt redan efter cirka 8 000 mil. Genom en enkel glasbesiktning hos oss får du ett kvitto på rutans kondition. Tips! Fyll gärna in din skadeanmälan i förväg för att påskynda ditt ärende hos oss: Skadeanmälan

Låt oss fixa skadan så fort den uppstår!

Även små stenskott kan krypa vidare och leda till sprucken ruta. Låt oss åtgärda direkt – så undviker du onödiga kostnader. Mindre stenskott kan vi åtgärda medan du väntar, och i vissa fall utan kostnad för självrisk.