Olofsson Awards 2023

En hyllning till enskilda prestationer under 2022.

Så här fungerar det.

Bakgrund till Olofsson Awards

Olofsson Awards är till för att fira och hylla enskilda prestationer under året som gått. Målet med dessa utmärkelser är dessutom att ge inspiration till övriga medarbetare att ”höja” sin medvetenhet gällande vår värdegrund trivsel, kvalité och lönsamhet. Vi kommer att dokumentera material kring pristagarna och promota best practise för att förmedla vinnarnas bästa tips till resten av organisationen.

Årets priser 2023

klicka på varje priskategori för att få fram vilka kriterier som priset delas ut på.

Priser med bedömning

 • Årets säljare…

  Omfattar nybilar, begagnat och fleet

  Kriterier för den enskilt tävlande: Volym, Kundnöjdhet, Serviceavtal, Tillbehörsförsäljning, Serveringsuppföljning (Offert och SAMS), proaktivitet & Bruttovinst på sålda bilar

 • Årets servicerådgivare …

  Omfattar alla rådgivare / garantihandläggare / reservdelar / administratörer backoffice eller frontoffice, skaderådgivare/besiktare

  Kriterier för den enskilt tävlande: Närvaro, utvecklings- & utbildningsvilja & historik, Arbete med servicecam, Serviceavtal Tillbehörsförsäljning & Kringtjänster så som: TOTP / Cabas / VBO / ASWP

 • Årets tekniker…

  Omfattar alla tekniska tjänster så som plåt och lack, mekaniker, rekond, nybilsutrustning etc

  Kriterier för den enskilt tävlande: Krona / närvarotimme, utvecklings-utbildningsvilja, Närvaro, Intjänade pengar, Repeat Repair & Servicecam

Priser med nominering

 • Årets trivsel…

  En anonym undersökning går ut till samtliga anställda. Alla får rätten till 1 nominering per kategori. För att nomineringen skall vara godkänd så måste alla fält i en kategori vara ifyllda. Vid kränkande eller oseriösa samt ofullständiga nomineringar så är din röst förbrukad och kommer att tas bort ur tävlingen. Du kan bara svara på en gång och så se till att tänka till på den du nominerar.

 • Årets Kvalité…

  En anonym undersökning går ut till samtliga anställda. Alla får rätten till 1 nominering per kategori. För att nomineringen skall vara godkänd så måste 3 frågor besvaras för varje kategori med en beskrivning om varför man nominerat personen. Vid kränkande eller oseriösa samt ofullständiga nomineringar så är din röst förbrukad och kommer att tas bort ur tävlingen. Du kan bara svara på en gång och så se till att tänka till på den du nominerar.

 • Årets Lönsamhet…

  En anonym undersökning går ut till samtliga anställda. Alla får rätten till 1 nominering per kategori. För att nomineringen skall vara godkänd så måste 3 frågor besvaras för varje kategori med en beskrivning om varför man nominerat personen. Vid kränkande eller oseriösa samt ofullständiga nomineringar så är din röst förbrukad och kommer att tas bort ur tävlingen. Du kan bara svara på en gång och så se till att tänka till på den du nominerar.

 • Årets Olofssonbilare

  Den som fått flest fullständiga och godkända nomineringar över alla kategorier (trivsel, kvalité och lönsamhet) kommer att vinna årets OLOFSSONBILARE! Det kan komma att bli samma person som vunnit någon av ovanstående kategorier, men det kan också bli en helt annan. Här är det fortfarande personalen som bestämmer vilken person som kommer att vinna! Skulle det bli lika antal nomineringar mellan en eller flera personer så kommer beslutet att falla på ledningsgruppen som då väger in alla ovanstående kriterier.

Så här bedöms priserna

Olofsson Bil Ny Logotype

Priser med bedömning

Ledningsgruppen kommer att titta på helheten under hela 2022 på vilken person som uppfyller störst del av priset angivna kriterier. För att det inte skall bli orättvisa kommer bedömning ta hänsyn till om du ofta jobbar med en viss typ av jobb som kan bidra till att höja eller sänka vissa parametrar.

Priser med nominering

En undersökning går ut till samtliga anställda. Alla får rätten till 1 nominering per kategori. För att nomineringen skall vara godkänd så måste alla fält vara ifyllda för varje kategori med en beskrivning om varför man nominerat personen. Vid kränkande eller oseriösa samt ofullständiga nomineringar så är din röst förbrukad och kommer att tas bort ur tävlingen. Du kan bara svara på en gång och så se till att tänka till på den du nominerar.

Allmänna nominerings-tävlingsregler

Som anställd kan man skicka en (1 st.) nominering/kategori. Genom att nominera i tävlingen godkänner man att Olofsson Bil har rätt att publicera din nominering. Vi kommer att kontakta alla nominerade och vill du inte fortsätta din resa som nominerad har du rätt att tack nej till fortsatt medverkan. Som vinnare godkänner man att bli publicerad på företagets hemsida och i Sociala kanaler med namn och bild.  Nomineringen och sammankomsten mellan vinnarna kan dokumenteras och användas av oss för vilket ändamål som helst, utan någon form av ersättning eller annan avgift.

Ledningsgruppen för Olofsson Bil förbehåller sig rätten att ändra reglerna under nomineringsperioden om det visar sig vara nödvändigt.

Vid misstanke om manipulation eller fusk förbehåller sig Olofsson Bil rätten att diskvalificera deltagare. Bidrag som är provocerande eller på annat sätt tvivelaktiga, kommer att raderas och de kommer inte att beaktas i tävlingen. Ledningsgruppen förbehåller sig rätten att diskvalificera användare utan förvarning eller vidare förklaring. Om en person vinner flera priser utgår endast ett pris. Är man sjuk eller på annat sätt frånvarande vid tillfället för prisaktivitet så utgår ingen annan ersättning. Priserna kan ej bytas ut mot pengar.