NULL
wltp

Miljöpolicy

Vår miljöpolicy

Olofsson Bil är återförsäljare för Volkswagen, ŠKODA, SEAT, CUPRA och Audi i södra Stockholm. Företaget är ett fullserviceföretag i bilbranschen med bilförsäljning, service- och reparationsverkstad, plåt- och lackverkstad samt reservdelslager.

Olofsson Bil skall i sin verksamhet följa tillämplig miljölagstiftning och strävar för att göra ett så litet klimatavtryck som möjligt. Miljöarbetet är en integrerad del av våra processer och vi verkar för att minska vår miljöpåverkan så långt det är miljömässigt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Vi skall visa öppenhet, informera om företagets miljöarbete samt vara lyhörda för förändringar i omvärlden.

Sommardack

Vi tar ansvar för miljön genom att:

  • Aktivt kartlägga företagets miljöaspekter, skapa förutsättningar för, och genomföra ständiga miljöförbättringar.
  • Stödja, uppmuntra och träna anställda så att de aktivt kan delta i miljöarbetet.
  • Som minimikrav klara samtliga lagkrav och praxis inom miljöområdet.
  • Sträva efter att våra underleverantörer i största möjliga utsträckning levererar miljöanpassade produkter.
  • Vid nyinvesteringar alltid ta hänsyn till investeringens påverkan på miljön.
  • Värna om miljön genom att erbjuda kunden så miljömässiga fordon och produkter som möjligt.
  • Sträva efter att arbeta med ständiga förbättringar.